מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד

מהי חקלאות אורגנית עבורנו...

מאת מריו לוי - חלוץ החקלאות האורגנית בישראל וחבר קיבוץ שדה אליהו

 

החקלאות האורגנית היא חלק, אולי חשוב מאוד של תפיסה אקולוגית של עולמנו. החקלאות האורגנית היא פועל יוצא של מבט עמוק ומרחיק לכת לכל החיים שלנו וליחסנו עם הטבע. החקלאות אורגנית צריכה להיות חלק בלתי נפרד של הטבע שלא פוגעים בו - אין להפריד את החקלאות האורגנית מכל התפיסה האקולוגית הכללית.

אין בשום אופן לראות את כלל האקולוגיה חסרה את החקלאות האורגנית. אין לראות את החקלאות אורגנית כעומדת בפני עצמה, כענף חקלאי או כעניין כלכלי בלבד. התפיסה המחשבתית של החקלאות האורגנית חייבת להיות כוללת ולא מקוטעת ולא חלקית. הביצוע שלה חייב להיות אמין ומדויק.

הכיוון העיקרי והראשוני לקיום החקלאות האורגנית חייב להיות מחשבה ופעולה תחילה, הימנעות מפעולות היכולות להפר איזון בטבע ולהיפך, יש לפעול לעזור לשמירת הטבע. חקלאי המכבד את עצמו כאדם, עליו להעמיד מידי פעם את השאלה מהי דרך פעולתי, מהי דרך עבודתי, האם כל מעשי עולים בקנה אחד עם מצפוני? לצערנו עד היום מועטים הם האנשים המנסים להתנער מחיי היום יום, מהשגרה, נגד דרך חקלאית בעלת מסורת של עשרות שנים, נגד ממסד חקלאי הנחשב בעיני העולם כמתקדם ביותר.

קמה החקלאות האורגנית ומנסה עם כל הצניעות להראות דרך שונה מהחקלאות הקונבנציונלית, לכן עומדת השאלה למה חקלאות ביולוגית אורגנית. כמה וכמה יסודות מונחים להבנת העיקר כשאנו מפרידים ביניהם רק לניתוח אך הם קשורים זה בזה לעניין כולל אחד:
1. התפיסה האקולוגית
2. התפיסה הבריאותית
3. התפיסה החקלאית
4. התפיסה היהודית-אנושית

כדי להתקרב לנושא עלינו לדעת ולהבין שהחקלאות האורגנית היא לא רק מקור פרנסה בעוסק בזה. המעורב בזה אינו יכול להיות בתוך הזרם המחשבתי של החקלאות הקונבנציונאלית אשר רואה את התוצאות המיידיות ומוציאה מהם מסקנה.

הרוצה לעסוק בחקלאות אורגנית חייב לדעת שלא רק המצאות של חומרי הדברה בתוצרת קובעת האם התוצרת אורגנית או לא. ההבנה הנכונה למה חקלאות אורגנית תהיה רק אם אנו נבין שכלל הסיבות שנמנו כאן מצדיקות באופן מוחלט את גישתנו לעניין.

העוסק בחקלאות אורגנית חייב לדעת שהיא חלק בלתי נפרד מהעולם האקולוגי. העיסוק בה יכול להשפיע בצורה חיובית ביותר על מצב בריאות האדם. מהצד החקלאי - החקלאות האורגנית הולכת ומוכיחה שזאת לא אוטופיה אלא תקלאות ברת-קיימה כל זה דורש מאיתנו התעמקות, הרחבת דעת בכל מה שאנו עושים ולראות את עולם הטבע בשלמותו ובכללותו ולא להסתפק בעובדות חלקיות וזמניות. יחד עם זאת דורש מאיתנו להיות אנשים פשוטים ולהסתפק במועט. עלינו לחיות ולהתנהג ללא ראוותנות חיצונית, ולעשות הכל בענוה רבה.

בכל אלו נוכל להצליח אם יש אהבת האדם ,אהבת הרע וננהג תמיד בסבלנות ובסובלנות.

מריו לוי (2009)