מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד

טפסים להורדה:

לנוחיות החברים, נמצאים בעמוד זה טפסים שימושיים להורדה/שמירה.

 

לחצו על הקישור להורדת הטופס המבוקש, הדפיסו, מלאו אותו והעבירו לגורם המתאים.

(הקבצים בפורמט PDF)

 

חיוב-זיכוי

 

הוצאות השתלמות

 

 

הזמנת צ'ק

 

הזמנת כרטיס אשראי

הוראות: יש למלא את הטפסים (כולל הבחירה בין כרטיס לישראל בלבד או בינלאומי), לצרף צילום ת"ז כולל ספח ולהביא לגזבר.