מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד

קופת בית