מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד

שעות פתיחת מרפאה

מספרים חשובים:

מרפאה: 2400, 2500

לחירום מנייד: 500, מטלפון רגיל: 6500, 6400

"ביקור-רופא" מטלפון רגיל: 04-6276245 מנייד: 6101*

 

 
אחיות
אחיות
רופא
ראשון
07:30-12:00
-
שני
07:30-09:00
14:00-17:00
14:30-17:00
שלישי
07:30-12:00
-
 
רביעי
07:30-08:30
14:00-17:00
חמישי
07:30-12:00
-
08:00-12:00
שישי
07:30-08:30
11:00-12:00
 
שבת
אחרי ארוחת צהריים