מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד

שעות פתיחת הכלבו

(שינויים בחופשות ובחגים יופיעו על לוח המודעות)

 

ראשון
09:00-17:00
 
שני
09:00-17:00
 
שלישי
10:00-17:00
רביעי
09:00-17:00
 
חמישי
09:00-17:00
19:30-21:00
שישי
07:30-12:00
 
מוצש"ק
19:30-20:00
חורף