מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד

בעלי תפקידים בקיבוץ:

מנהלת הקהילה:

תמר שורק

mazkir@sde.org.il

מרכז משק:

איתן עופר

meshek@sde.org.il

גזבר:

מאיר ליפשיץ

gizbar1@sde.org.il

יו"ר מזכירות רחבה:

דני תמרי

מ.משאבי אנוש:

כוכי

avoda@sde.org.il

מרכז ועדת חברים:

דפנה עופר

v_chaverim@sde.org.il

מרכז צמיחה דמוגרפית:

חוה כהן

havc969@gmail.com

מרכז ועדת קליטה:

דוד לנג

davidl@biobee.com

רב הקיבוץ:

הרב אחיה אמיתי

harav@sde.org.il