מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד

מטע הרימונים

בשנות החמישים נטעו הרימונים הראשונים בשדה אליהו. כיום אנו היחידים בעמק עם חלקת רימונים אורגניים משני זנים: " ראש פרד" ו-"וונדרפול" (wonderful).
כל הרימונים נושאי הפרי גדלים תחת רשת חיפוי נגד פרפרים ומזיקים. חלק מהרימונים נסחטים למיץ רימונים אורגני מהגרגירים בלבד והשאר למאכל , לשוק המקומי והיצוא.
המיץ מבוקש ע"פ המלצת גורמי בריאות שונים. ניתן לנצל את כל מרכיבי הפרי לתועלת ובריאות האדם. מהקליפות מכינים קמח המשמש לצבע שיער, לעצירת שלשול ולנפיחות ברגליים. משמן הגרגירים מפיקים תרופה לריפוי סרטן. הברזל בגרגרי הרימון זמין ביותר.