מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד

מטע התמרים

"ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש"

 

קיבוץ שדה אליהו הוא אחד המגדלים הגדולים של תמרים אורגנים בישראל.

כמו בכל ענפי הקיבוץ גם ענף התמרים נשען על עבודה עברית בלבד!
גידול התמרים האורגני נשען על תפיסה של בריאות: בריאות הצרכן, המגדל והאדמה. 

7 זני תמרים ביו-אורגנים מטופחים במטעי קיבוץ ללא חומרי הדברה וחיטוי. בין התמרים האורגנים שלנו ניתן למצוא: דקל נור, חלאוי, אמרי, חדראוי, זהידי, דרי ואת זן הברהי הצהוב.

 

האדם מוצא שימוש לכל חלקיו של עץ התמר: העלים משמשים כגג לסוכות (הן בחג והן אצל נוודים במדבר) הפירות לאכילה ולהכנת יין תמרים ודבש תמרים, סנסיני התמר (שעליהם תלויים הפירות) משמשים לטאטוא וקליעת סלסלות, הגזע משמש לבניין וקירוי ואף ניתן להשתמש בו כשוקת לצאן, לאחר שתוכו מרוקן.