מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד

ההיסטוריה של קיבוץ שדה אליהו

הכשרה חקלאית דתית הוקמה ב- 1923 בחווה חקלאית בבצנרוד (Betzenrod). מנהלה הראשון היה האגרונום הצעיר משה אונא (1989-1903),
לימים חבר קיבוץ שדה אליהו. ההכשרה עברה ב- 1927 לרודגס (Rodges) ולאחר מכן לגרינסהוף (Gruenshof).
קבוצה ראשונה של בה"ד, "בוגרת" חוות רודגס עלתה ב- 1929 לארץ והתיישבה על אדמות סלוונרי מצפון לפתח-תקווה.
הקרקע נתרמה בשעתה ע"י ד"ר אריה סלוונדי (1914-1837), רב ואיש ציבור שישב בגרמניה. קבוצת זו קיבלה במשך הזמן את השם "קיבוץ רודגס" שממנו יצאו חלוצים שהקימו יחד עם עולים דתיים מארצות אחרות את שדה-אליהו ב- 1939.

קיבוץ שדה אליהו נקרא על שמו של הרב אליהו גוטמכר (1796-1875), שהיה אחד הרבנים הראשונים שתמך ברעיון הציונות הדתית. החברים המייסדים הגיעו לישראל בשנת 1934 עם עליית הנוער מגרמניה. לאחר תקופת אימונים הם התיישבו בעמק בית שאן, בחודש מאי 1938.


 בתמונה: ציור של שדה אליה במחנה חומה ומגדל בשנת תרצ"ט 1939 שצויר על ידי חבר הקיבוץ יהודה צונץ ז"ל

 

השנים הראשונות של היישוב היו קשות. כמו בהתיישבויות "חומה ומגדל" אחרות, היו שמירות במגדל בכל לילה וחלק גדול של המשאבים הזמינים חייב היה להיות מוקדש לביטחון ואבטחה. במקביל, תנאי הטבע הפכו את החיים אפילו לקשים יותר עבור החלוצים. הביצות והמלריה גבו מחיר כבד, החום המעיק בקיץ בגובה נמוך של 200 מטרים מתחת לפני הים, ובחורף היו לילות מקפיאים בנוסף למצוקה. תנאים אלו גם גרמו לכך שהיה קשה מאוד למצוא גידולים המתאימים לאקלים כה קשוח, אבל היום הכל כבר נפתר...
למרות שינויי הזמן והעולם, שדה-אליהו מהיחידים שעדיין דבקים ומטפחים את רעיון השיתוף כערך וכאורחות חיים, מבססים את החברה על ערבות הדדית מלאה וגאים בחברה רב-דורית ומגוונת.