מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד

תמונות מחיי הקהילה בקיבוץ...