בקשות השתלמות לשנת תשע"e;ומידע חשוב לקראת שיבוץ ההשתלמויות לשנת תשע"e;ז: ועדת השתלמות מבקשת מהסטודנטים הוותיקים והחדשים כאחד, למלא את הטופס המצורף בקישור למעלה אנו מקווים לסיים את השיבוץ עד כ"e;ח אייר תשע"e;ו. תודה רבה, חברי הוועדה: תחיה, שירה שריג, אריה ירדן, איל לב, רועי ט’, יהושע מ’, יצחק ס’.