מכירת חמץ לחברי שדה אליהוטופס מכירת חמץ לחברים,תושבים ובנים בלבד
קרן מלגות ע"ש נדב מילוא - תקנון הקרן

 

success

fail

About this capture

COLLECTED BY

Organization: Alexa Crawls

Starting in 1996, Alexa Internet has been donating their crawl data to the Internet Archive. Flowing in every day, these data are added to the Wayback Machine after an embargo period.

Collection: 51_crawl

this data is currently not publicly accessible.

TIMESTAMPS

loading

 

קרן מלגות ע"ש נדב מילוא

 1.            כללי:

1.1.              מטרתה של קרן המלגות ע"ש נדב מילוא היא להעניק מלגות לימודים למועמדים שימצאו מתאימים לכך על ידי הועדה הממיינת של הקרן.

1.2.              לקראת כל שנת לימודים תוענקנה חמש מלגות לימודים, כל אחת בת 2,000 ש"ח.

1.3.              ההתייחסות בלשון זכר הינה מטעמי נוחיות בלבד. המלגה תוענק לנשים וגברים כאחד, בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן.

1.4.              המלגות תוענקנה למועמדים לפי החלוקה הבאה: שתי מלגות לתושבים של יישובי המועצה האזורית בית שאן ו/או של העיר בית שאן, שתי מלגות לחיילי פלחה"ן צנחנים ו/או חיילי גדוד 101 של הצנחנים שסיימו את שירותם הצבאי ומלגה אחת לבוגר או תלמיד אחת המכינות הקדם-צבאיות בארץ.

1.5.              כמזכירת הקרן תשתמש הגב' בריג'יט מילוא. חברי הועדה הממיינת של הקרן יהיו ה"ה גב' בריג'יט מילוא, מר אברהם מילוא, מר הילל מילוא, מר שאול גנסברג ומר צבי לפידות.

 

 2.            תהליך הפניה למועמדים:

2.1.                           הפניה לאוכלוסיות היעד תעשה בשני אופנים:

2.1.1.                    פרסום מודעות בדבר הכוונה להעניק מלגות לימודים:

2.1.1.1.              פרסום מודעות  בעיתונים  מקומיים.

2.1.1.2.              תליית מודעות על לוח המודעות של יחידת פלחה"ן צנחנים ולוח המודעות של גדוד 101 של הצנחנים.

2.1.1.3.              תליית מודעות על לוח המודעות של המכינות הקדם-צבאיות, ככל שהדבר מתאפשר.

2.1.2.                     פניה דרך גורמי מפתח באוכלוסיית היעד:

2.1.2.1.              פניה לחברי קיבוצים ומושבים או לתושבי העיר בית שאן דרך מזכירי הקיבוצים, ראשי המועצה האזורית או ראש העיר בהתאמה ו/או האחראי על תחום החינוך בקיבוץ, במושב או בעיר, לפי העניין.

2.1.2.2.              פניה לחיילי פלחה"ן צנחנים המשתחררים דרך עמותת יוצאי פלח"ן צנחנים ו/או יוצאי גדוד 101 של הצנחנים.

2.1.2.3.              פניה לבוגרים ותלמידים של המכינות הקדם צבאיות דרך מנהלי מכינות אלה.

2.2.                          הפניה תכלול: מידע אודות הקרן, הסיבות להקמתה, מטרתה, אוכלוסיית היעד, גובה המלגה, ותאריכים רלוונטיים (פתיחת וסגירת התקופה להצגת מועמדות).

2.3.                          הפניה לאוכלוסיות היעד כמפורט בסעיף 2.1 לעיל, תעשה כדלקמן:

2.3.1.                    בכל שנה, הפנייה לאוכלוסיות היעד תעשה בתקופה המתחילה בחודש דצמבר ומסתיימת בסוף חודש פבואר.

 

 3.           תהליך קבלת החומר מהמועמדים:

3.1.                           כל מועמד יגיש לוועדה הממיינת בקשה למלגה מלווה ב:

3.1.1.                     שאלון מלא, בנוסח המצ"ב;

3.1.2.                     קורות חיים;

3.1.3.                     מכתבי המלצה ואסמכתאות רלוונטיות (כמפורט בשאלון).

 

3.2.          לוח זמנים לשליחת החומר מהמועמדים

            
            3.2.1.    
קבלת החומר מהמועמדים תהיה בין תחילת חודש דצמבר לסוף חודש פבואר.         

 

 4.            הליך מיון המועמדים וההחלטה על הזכאים למלגה:

4.1.                          מזכירת הקרן תערוך מיון מוקדם של בקשות המועמדים שהתקבלו.

4.2.                          חברי הועדה הממיינת יבחנו את הבקשות למלגה שהתקבלו מהמועמדים שעברו את המיון המוקדם שערכה מזכירת הקרן.

4.3.                          כל חבר ועדה יעניק לכל מועמד ציון שבין 1 (הנמוך ביותר) ל - 10 (הגבוה ביותר) לפי רמת התאמתו של המועמד לקבלת המלגה, לפי שיקול דעת החבר.

4.4.                          לאחר דירוג המועמדים, תבחר הועדה, במסגרת ישיבה שתתכנס לצורך כך, את חמשת המועמדים שיזכו במלגות באותה שנה, על פי החלוקה האמורה בסעיף 1.4 לעיל.

4.5.                          הקרן תודיע למועמדים על החלטתה תוך 60 יום מיום קבלת הבקשה למלגה, בסביבות הפסח.

4.6.                          בראש חודש תמוז, יתקיים טקס חלוקת המלגות.

 

 

 

קרן מלגות ע"ש נדב מילוא. קבוץ שדה-אליהו  ד.נ. עמק בית שאן. טל' 04-6096676, פקס' 04-6096909

milo@sde.org.il